Papper och massa

Med ökande konkurrens och de ökade priserna på energi och råmaterial har massa- och pappersindustrin en stor utmaning. Det har blivit allt viktigare att sänka produktionskostnaderna såväl som att höja kvaliteten på produkt samt att klara nya tuffare miljökrav. Pålitlig och tillgänglig information är av stor vikt för att nå bästa möjliga prestanda och effektivitet i varje processteg och påverkar aspekter så som kvalitet, ekonomi och miljö.

Acosense erbjuder en enkel, säker och nytänkande lösning för onlineanalys vid olika delar av processen. Då instrumentet är ingreppsfritt och installeras snabbt och enkelt utanpå rör direkt där man vill mäta kan det appliceras på ett stort antal positioner och installeras under drift utan några processmodifieringar.

Torrhalt i Svartlut

Indunstningen är den enskilt mest energikrävande processen som det finns mycket att vinna på att effektivisera, något som såväl produktion, samhälle och miljö drar nytta av. ACOspector erbjuder en ingreppsfri lösning för att kontinuerligt analysera låga såväl som höga torrhalter och genom det minska säkerhetsmarginaler, få koll på variationerna och öka energieffektiviteten. Analysen sker utan kontakt med vätskan vilket möjliggör en snabb installation och minimalt underhåll.

Massakoncentration

Att kontinuerligt mäta och analysera massans kvalitet och egenskaper är avgörande eftersom de korrelerar både med produktionens effektivitet och slutproduktens kvalitet, och just massakoncentration är en grundläggande aspekt att ha under kontroll. Även små förbättringar kan resultera i stora besparingar. ACOspector installeras utanpå röret där man vill analysera och kan analysera låga såväl som höga koncentrationer då instrumentet skräddarsys för applikationen.