Acosense välkomnar ny medarbetare

Acosense välkomnar Astrid Lundgren som har anställts för att arbeta med kemometri, modellbyggande och databehandling och som började sin anställning 22/8 Astrid är civilingenjör i kemiteknik med processinriktning och har en doktorsexamen inom signalbehandling och...

Ny order till pappers och massabruk i Asien

Genom vår distributör Elof Hansson har Acosense fått en order på två system för installation på ett pappers- och massabruk i Taiwan. Detta är den andra ordern från Elof Hansson och ett viktigt steg för att etablera referensinstallationer i Asien. Läs mer i länkad...

Acosense lämnar in patentansökan

Bolaget lämnade i juni in en patentansökan som ett led i att skydda sin framtida produkt ”Preventor”. Acosense AB har lämnat in en patentansökan för att skydda en viktig teknologiaspekt för sin kommande produkt ”Preventor”. Teknologin kommer inte bara att användas för...

Examensarbete på Acosense och ABB Synerleap

Acosens och SynerLeap erbjuder ett examensarbete som kretsar kring akustisk modellering vätska-rör-system. Acosense söker nu en eller flera studenter för ett examensarbete placerat på ABBs Innovation Growth Hub SynerLeap i Västerås. Målet är att utveckla en...

Acosense söker medarbetare

Acosense söker en civilingenjör med gediget intresse för matematik och kemiska processer samt kunskap om multivariat dataanalys och kvantitativa modeller. Vi söker nu dig som är kemometriker, teknisk matematiker, teknisk fysiker eller kemitekniker till vår...