+46 (0)31 763 26 00 info@acosense.com

Acosense AB i korthet

Acosense erbjuder den globala processindustrin instrument som analyserar vätskor i rör och tankar med hjälp av ljudvågor. Instrumenten mäter kontinuerligt, i realtid och installeras helt ingreppsfritt. Den innovativa tekniken kan analysera flera egenskaper samtidigt och ger korrekta analysresultat även på vätskor som är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger beläggningar. Instrumenten möjliggör för våra kunder att på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer vilket leder till drastiskt sänkta kostnader samt minskad energi- och miljöbelastning. Vi är idag 11 medarbetare och vårt huvudkontor är i Göteborg, där vi även har vårt produktions- och utvecklingslaboratorium.

Acosense –
Så funkar det

Acosense på Spotlight market

Acosense aktie är sedan 20:e mars 2017 noterad på Spotlight Stock Market under kortnamnet ACOS och handlas via banker och fondkommissionärer.

Acosense utvecklar och säljer  instrument samt mjukvaror för optimering av processindustrin. Acosense unika hårdvara kan extrahera information från vätskor beröringsfritt, vilket leder till minimal negativ effekt hos kunden. Genom att därefter bearbeta insamlad data kan helt nya nivåer av processoptimering nås.

Kontakt

Acosense AB
Stampgatan 20A,
411 01 Göteborg
info@acosense.com
+46 (0)31 763 26 00