+46 (0)31 763 26 00 info@acosense.com

Acosense på Spotlight market

Acosense aktie är sedan 20:e mars 2017 noterad på Spotlight Stock Market under kortnamnet ACOS och handlas via banker och fondkommissionärer.

Acosense utvecklar och säljer  instrument samt mjukvaror för optimering av processindustrin. Acosense unika hårdvara kan extrahera information från vätskor beröringsfritt, vilket leder till minimal negativ effekt hos kunden. Genom att därefter bearbeta insamlad data kan helt nya nivåer av processoptimering nås.

Kontakt

Acosense AB
Stampgatan 20A,
411 01 Göteborg
info@acosense.com
+46 (0)31 763 26 00