Acosense på Spotlight market

Acosense aktie är sedan 20:e mars 2017 noterad på Spotlight Stock Market under kortnamnet ACOS och handlas via banker och fondkommissionärer.