Acosense

Aktiv akustisk spektroskopi

 

Acosense hårdvara använder sig av ljud för att analysera vätskor och processavsnitt, kontinuerligt och i realtid. Tekniken möjlighgör analys utan att instrumentet är i kontakt med vätskan vilket innebär att instrumentet är helt ingreppsfritt. Tekniken är enkel, flexibel och öppnar upp för helt nya möjligheter att kontinuerligt följa och effektivisera processer i industrin.

Lyssnar

för att höra skillnaderna som gör skillnad.

Acosense använder sig av tekniken aktiv akustisk spektroskopi för att analysera komplexa vätskor och processavsnitt i processindustrin. Vid analys sänds en känd ljudsignal genom den vätska man vill analysera. Ljudsignalen påverkas av vätskans olika egenskaper och processens läge, och genom att analysera det spektrum som instrumentet spelar in kan man dra slutsatser om vätskan, dess egenskaper samt processen i stort.

Tolkar

från ljud till information.

Det akustiska spektrumet används för att bestämma den önskade egenskapen hos vätskan, baserat på en tidigare etablerad modell som länkar akustiska förändringar med vätskans egenskaper. Modellen är unik för varje applikation och skräddarsys för varje instrument.

Talar

information kontinuerligt i realtid.

Den egenskap användaren valt att analysera i vätskan, eller predikationen, skickas sedan till fabrikens styrsystem via medföljande 4-20 eller tillval som Anybus.

Ingreppsfritt

Instrumentet är helt ingreppsfritt och kan installeras under full drift, helt utan påverkan på processen.

 • Snabb och säker installation
 • Obefintligt slitage på hårdvaran
 • Säkert underhåll
 • Ingen kontanimation av vätskan
 • Klarar till exemple mörka, slitande och korrosiva vätskor

Intelligent

Acosense kan dels leverera kalibrerde analyser för en önskad parameter i vätskan och dels analysera hela processavsnitte för att detektera till exempel avvikelser, oönskade substanser eller processlägen.
Varje instrumen har kapacitet att analysera tre egenskaper samtidigt.

 • Digitaliserar processen
 • Fångar variationerna
 • Lär sig processen

Realtid

Acosense instrument arbetar i realtid och rapportintervallet kan skräddarsys för vald applikation.

 • Spara tid och pengar genom att se variationer när de verkligen sker
 • Öka kunskapen om processen
 • Se effekten av förändrad styrning omedelbart

Tekniken

Aktiv Akustisk Spektroskopi

Acosense använder sig av tekniken aktiv akustisk spektroskopi för att analysera processen och vätskan. Med denna indirekta metod
observeras förändringar i ljudbilden hos processen, vilka knyts till de processlägen man vill kartlägga eller undvika, eller de egenskaper man är intresserad av att följa.

Är du intresserad av vår produkt?

Flödesriktning

Du kan även ladda ner formuläret som en PDF och mejla till oss på info@acosense.se