Acosense AB (publ) godkänt för notering

2017-01-31T11:55:13

Första dag för handel i Bolagets aktie beräknas till den 20 mars 2017.

Bolaget beskriver sin verksamhet enligt följande:

Acosense erbjuder den globala processindustrin instrument som analyserar vätskors egenskaper med hjälp av ljud. Instrumenten mäter kontinuerligt, i realtid och installeras helt ingreppsfritt. Den innovativa tekniken kan analysera flera egenskaper samtidigt och ger korrekta analysresultat även på vätskor som är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger beläggningar. Instrumenten möjliggör för bolagets kunder att på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer vilket leder till drastiskt sänkta kostnader samt minskad energi- och miljöbelastning.

Fullständigt bolagsnamn: Acosense AB (publ)

Organisationsnummer: 556790-4981

Aktiens kortnamn: ACOS

Aktiens ISIN-kod: SE0009580079

Bolaget har godkänts för notering på AktieTorget under förutsättning att AktieTorgets spridningskrav om minst 300 aktieägare uppnås samt att emissionen tecknas till minst 60 procent, motsvarande cirka 7,2 MSEK.

För mer information:

Per Hellman, VD Acosense AB (publ)

Telefon: +46 (0)31 763 26 15

E-post: per.hellman@acosense.se

Hemsida: https://www.acosense.com/

Micha Velasco

Notering, AktieTorget

Telefon: + 46 (0) 701 072 444

Tillbaka

Färdigheter

Upplagt på

2017-01-31

Skicka kommentar