Acosense anställer en ny CFO

2018-02-01T09:00:00

För att förstärka organisationen ytterligare har Acosense rekryterat Charlotta Ekman till tjänsten som CFO. Charlotta har stor erfarenhet från ledande positioner i tillväxtbolag med teknikfokus och kommer närmast från Minesto AB (publ.). Charlotta var där CFO och senare även COO. Hon var också ansvarig för affärsområdet ”publik finansiering” som under hennes tid beviljades flera hundra miljoner kronor i bidrag. 

Charlotta börjar sin anställning den 2 februari 2018. Martin Johnsson, Acosenses nuvarande CFO, kommer att finnas kvar under en övergångsperiod.

För ytterligare information
Per Hellman
VD, Acosense AB
Telefon: 031-763 26 15
E-post: per.hellman@acosense.com

Kort om Acosense
Acosense AB (publ.) erbjuder den globala processindustrin instrument som analyserar vätskors egenskaper i rör med hjälp av ljud. Instrumenten mäter kontinuerligt, i realtid och installeras helt ingreppsfritt. Den innovativa I o T tekniken kan med hjälp av sin unika mjukvara analysera flera egenskaper samtidigt och ger korrekta analysresultat även på vätskor som är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger beläggningar. Instrumenten möjliggör för användaren att på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer vilket leder till drastiskt sänkta kostnader samt minskad energi- och miljöbelastning.

Tillbaka

Färdigheter

Upplagt på

2018-02-01

Skicka kommentar