Acosense erhåller bidrag från Europeiska kommissionen för sin kommersialiseringsstrategi

2018-11-22T11:57:39

Europeiska kommissionen väljer genom programmet Horizon 2020 SME Instrument att stötta utvalda bolags kommersialisering. Programmet syftar till att sprida tekniken på utvalda marknader samt att där, tillsammans med kund, verifiera applikation och teknik. Projektet kommer att starta i januari och pågå under våren.

”Att som ett av få bolag bli utvalda till Horizon 2020 är en bekräftelse på att Acosense teknik är i absolut framkant samt att behov och funktion verifierats hos kund. Det betyder också att kommissionen tror på vår kommersialiseringsstrategi och är villiga att stötta den” säger Karl Nilsson, sälj och marknadsansvarig på Acosense.

Bidraget är fas 1 av Horizon 2020 och uppgår till 50 000, helt utan motfinansieringskrav. Syftet med fas 1 är att vidare underbygga den kommersiella potentialen och att optimera strategin. Efter fas 1 är målet att söka fas 2-anslaget för själva genomförandet. Där är maxbeloppet för bidrag 2 500 000.

SME Instrument är en del av Europeiska kommissionens forskningsprogram och syftar till att stötta innovativa idéer som är nära ett globalt genombrott. Acosense teknik, med stor bredd inom papper och massa i Skandinavien och med installationer i både Asien och Sydamerika, ligger i precis rätt fas och har en teknik med stor global potential, vilket bekräftas av denna utmärkelse.

Denna information är sådan information som Acosense AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2018.

Karl Nilsson, Sälj och marknadsansvarig
Telefon: 031-763 26 12
E-post: karl.nilsson@acosense.com

Charlotta Ekman, CFO
Acosense AB
Telefon: 0762 – 06 50 80
E-post: charlotta.ekman@acosense.com

Acosense möjliggör för den globala processindustrin att digitalisera sina processer genom instrument som analyserar vätskors egenskaper i rör med hjälp av ljud. Instrumenten mäter kontinuerligt, i realtid och installeras helt ingreppsfritt. Den innovativa IoT-tekniken kan med hjälp av sin unika mjukvara analysera flera egenskaper samtidigt och ger korrekta analysresultat även på vätskor som är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger beläggningar. Instrumenten möjliggör för användaren att på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer vilket leder till sänkta kostnader samt minskad energi- och miljöbelastning.

www.acosense.com.

Tillbaka

Färdigheter

Upplagt på

2018-11-22

Skicka kommentar