Acosense erhåller bidrag från VGR för digitalisering

2018-11-29T15:18:25

Genom så kallade utvecklingscheckar tar Västra Götalandsregionen halva kostnaden för bolag som vill digitalisera sin verksamhet.

Checkarna är ett ypperligt tillfälle att tillföra extern kompetens och framtidssäkra verksamheten och Acosense har nu beviljats medel för detta syfte. ”Med våra produkter hjälper vi kunder att digitalisera sina processer, samtidigt har vi identifierat en stor outnyttjad potential i all den data vi genererar tillsammans med kund. Den vill vi exploatera vidare”, säger Johannes Kocher, teknikansvarig på Acosense.

I och med projektet  på 300 000 sek kommer Acosense, med hjälp av extern expertis kunna genomlysa verksamheten och kartlägga digitaliseringsmöjligheter samt identifiera nya möjliga produkter. Projektet kommer till största del att genomföras under 2019.

Charlotta Ekman, CFO
Acosense AB
Telefon: 0762- 06 50 80
E-post: charlotta.ekman@acosense.com

Acosense möjliggör för den globala processindustrin att digitalisera sina processer genom instrument som analyserar vätskors egenskaper i rör med hjälp av ljud. Instrumenten mäter kontinuerligt, i realtid och installeras helt ingreppsfritt. Den innovativa IoT-tekniken kan med hjälp av sin unika mjukvara analysera flera egenskaper samtidigt och ger korrekta analysresultat även på vätskor som är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger beläggningar. Instrumenten möjliggör för användaren att på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer vilket leder till sänkta kostnader samt minskad energi- och miljöbelastning.

www.acosense.com.

Tillbaka

Färdigheter

Upplagt på

2018-11-29

Skicka kommentar