Acosense får anslag för djupare analys av svartlut och sodapannans drift

2019-06-19T09:54:00

Acosense får, tillsammans med Nordic Paper Bäckhammar och Fraunhofer-Chalmers Center, medel från Vinnovas strategiska program, Process industrial IT and automation (PiiA), för att undersöka svartlutens gömda egenskaper.

Effektiv förbränning av svartlut i massabrukens sodapannor är en nyckelfaktor för brukets drift och för att få tillräckligt med energi för att driva alla processer och i större utsträckning bli produducenter av grön el.

Genom att med hjälp av Acosense aktiva akustisk spektrografi extrahera information från svartluten, kan en djupare föreståelse för svartlutens egenkaper, och hur de påverkar sodapannans drift, nås. Detta genom avancerad analys av de ljudspektrum som genereras där variationer och trender kan följas och därefter vidare analyseras.
Ett angreppssätt är så kallad maskininlärning, där datormodellerna själva, baserat på ljudspektrum och anna tillgänglig data, hittar samband.

Traditionellt har man främst analyserat svartlutens torrhalt, vilket inte ger hela bilden. Syftet med projektet är att fånga variationer i svartluten som inte påverkar torrhalten men som kan ha stor inverkan på svartlutens egenskaper. Målet är att undvika onödiga stopp, slitage på utrustning, ökad säkerhet och inte minst både öka energiutvinningen och minska energiåtgången.

Efter ett anslag 2018 från Paper Province initierade Acosense ett samarbete med Nordic Paper Bäckhammar för att undersöka svartluten med Acosense unika teknologi. Detta projekt tar nu nästa steg då Vinnova anslår medel till en genomförbarhetsstudie för att vidare undersöka svartlutens egenskaper.

Projektet kommer påbörjas under sommaren och innebär att Acosense erhåller 330 500 SEK i anslag. Dessa medel kommer under hösten följas upp med en ansökan för ett forskningsprojekt.

Karl Nilsson

VD, Acosense AB
Telefon: 031-763 26 12
E-post: karl.nilsson@acosense.com

Acosense affärsidé är att hjälpa kunder inom processindustrin att optimera sina processer. Detta sker genom att analysera processen utifrån dels Acosense egna hårdvara, som på ett unikt sätt extraherar information ur processvätskan i realtid, och dels genom att inkorporera information som kontinuerligt genereras av bruket. Tekniken som Acosense använder i sin egen hårdvara kallas aktiv akustisk spektroskopi och går ut på att en akustisk signal skickas in i vätskan och där förändringar i signalen kopplas till förändringar i vätskans egenskaper samt i processen som sådan. Teknikplattformen är icke-invasiv, är alltså inte är i kontakt med själva vätskan, varför kunder enkelt kan nå helt nya nivåer av processoptimering – helt utan ingrepp i processen.

Tillbaka

Färdigheter

Upplagt på

2019-06-19

Skicka kommentar