+46 (0)31 763 26 00 info@acosense.com

Acosense får order från Elof Hansson på instrument för installation i massabruk i Indonesien.

2017-05-17T08:58:57

Elof Hansson har lagt order på en Acospector för installation i ett massabruk i Indonesien. Instrumentet kommer att analysera torrhalten i svartlut i en av massabrukets indunstningslinjer.

Installationen kommer att ske under tidigt Q3.

”Det är med stor glädje som vi idag fick vår första order från vår distributör Elof Hansson. Vi har gemensamt bearbetat marknaden i Asien och det känns fantastiskt att det nu äntligen ger utdelning både för Elof Hansson och Acosense.” säger Per Hellman VD för Acosense.

Ordern ger Acosense en mindre omsättningspåverkan.

För ytterligare information

Per Hellman
VD, Acosense AB
Telefon: 031-763 26 15
E-post: per.hellman@acosense.com

Denna information är sådan information som Acosense AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2017.

Kort om Acosense

Acosense AB (publ) erbjuder den globala processindustrin instrument som analyserar vätskors egenskaper i rör med hjälp av ljud. Instrumenten mäter kontinuerligt, i realtid och installeras helt ingreppsfritt. Den innovativa I o T tekniken kan med hjälp av sin unika mjukvara analysera flera egenskaper samtidigt och ger korrekta analysresultat även på vätskor som är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger beläggningar. Instrumenten möjliggör för användaren att på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer vilket leder till drastiskt sänkta kostnader samt minskad energi- och miljöbelastning.

Kort om Elof Hansson

Elof Hansson ar ett av Sveriges äldsta och största handelshus. Det startades redan 1897 i Göteborg. Med över 500 kompetenta medarbetare runt om i världen och med stora kunskaper om analysinstrument for pappers och massaindustrin är Elof Hansson en ideal samarbetspartner for Acosense globala expansion.

Tillbaka

Färdigheter

Upplagt på

2017-05-17

Skicka kommentar