Acosense genomför nyemission inför notering på AktieTorget

2017-01-31T12:13:43

Idag inleds teckningstiden i Acosense AB:s spridningsemission om högst 1 400 000 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget cirka 12 MSEK, före emissionskostnader. Acosense har erhållit ej säkerställda teckningsförbindelser avseende teckning av aktier för 7,2 MSEK, motsvarande cirka 60 procent av emissionsbeloppet.

Kort om Acosense
Acosense erbjuder den globala processindustrin instrument som analyserar vätskors egenskaper med hjälp av ljud. Instrumenten mäter kontinuerligt, i realtid och installeras helt ingreppsfritt. Den innovativa tekniken kan analysera flera egenskaper samtidigt och ger korrekta analysresultat även på vätskor som är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger beläggningar. Instrumenten möjliggör för bolagets kunder att på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer vilket leder till drastiskt sänkta kostnader samt minskad energi- och miljöbelastning.

Bakgrund och motiv till emissionen
Acosense har under det senaste året sålt och installerat ett flertal instrument hos kunder såsom SCA, BillerudKorsnäs, Stora Enso, AkzoNobel och Stockholm Vatten. Bolaget står nu inför en expansion med ökad försäljning inom landet men även på den internationella marknaden. Expansionen kräver utökade ekonomiska resurser för att kunna möta den väsentligt högre efterfrågan, men Bolaget måste även utöka sina resurser inom marknadsföring och försäljning.

Erbjudandet i korthet

Teckningsperiod: 31 januari – 21 februari 2017.
Teckningskurs: 8,60 SEK per aktie.
Emissionsbelopp: Cirka 12 MSEK.
Antal aktier i emissionen: Högst 1 400 000 aktier.
Teckningspost: Minsta teckningspost är 1 000 aktier, därefter i valfritt antal aktier.
Teckningsförbindelser: Bolaget har inhämtat ej säkerställda teckningsförbindelser från befintliga och nya aktieägare uppgående till cirka 7,2 MSEK, motsvarande 60 procent av emissionen.
Värdering: Värderingen av Acosense är cirka 24,9 MSEK pre-money.
Marknadsplats: Bolaget har godkänts för notering på AktieTorget under förutsättning att AktieTorgets spridningskrav om minst 300 aktieägare uppnås samt att emissionen tecknas till minst 60 procent, motsvarande cirka 7,2 MSEK.

Planerade presentationer av bolaget

7 feb | Kalmar
Plats och tid: Aktieträff, Jenny Nyströmsskolan, Smålandsgatan 25, kl. 18.30-21.00
Arrangör: Herslow & Partner
Anmälan: Via webbformulär på http://www.aktiespararna.se/kalmarnybro

9 feb | Lund
Plats och tid: Investerarträff, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, kl. 17.30-20.00
Arrangör: Aktiespararna
Anmälan: Via webbformulär på inbjudan@herslowpartners.se

13 feb | Stockholm
Plats och tid: Investerarlunch hos AktieTorget, Mäster Samuelsgatan 42, plan 3
Arrangör: AktieTorget
Anmälan: Via mail till info@aktietorget.se 

15 feb | Göteborg
Plats och tid: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59, kl. 18
Arrangör: InWest Corporate Finance
Anmälan: Via mail till anmalan@inwestcorp.se 

För ytterligare information
Per Hellman
VD, Acosense AB
Telefon: 031-763 26 15
E-post: per.hellman@acosense.com

Se även  www.acosense.com

Tillbaka

Färdigheter

Upplagt på

2017-01-31

Skicka kommentar