Acosense godkänt för finansiering från EU H2020

2019-08-21T09:13:00

Acosense har nått sista steget i H2020 SME Instrument och har valts ut för finansiering. Projektet uppgår till 2 MEUR med en bidragsdel på 1,4 MEUR.

Projektet går ut på att sprida kunskap om Acosenses produkter och att genom installationer på flera olika bruk och anläggningar utveckla och utvärdera bolagets erbjudande. Fokus kommer bland annat ligga på effektivisering, inkorporering av maskininlärning i mjukvaran samt affärsutveckling. Projektet kommer, efter avtalssignering, starta under hösten och pågå under två år.

”Detta projektet ligger helt i linje med vår strategi och innebär att vi helhjärtat och med stort självförtroende kan fokusera på de applikationer och tjänster där vi ser störst kundvärde. Att tillsammans med kunder förfina tekniska aspekter och utvärdera reella affärscase kommer ge mycket positiv energi till bolaget och vår övriga marknadsföring och försäljning” säger Karl Nilsson, VD på Acosense.

Projektet är ett resultat av en ansökningsprocess som påbörjades under våren och utvärderingen har därefter skett i flera steg. Bland annat har ansökan granskats av oberoende experter och därefter har ledningen presenterat bolaget och projektet inför en jury i Bryssel. Det slutliga steget är avtalsförhandling vilken beräknas slutföras i september.

 Utvärderingen har medfört att Acosense har nått stadiet ”Funded” vilket innebär att bolaget godkänts för finansiering för det föreslagna projektet i sin helhet. Det som kvarstår är en avtalsförhandling som syftar till att sätta de milstolpar och leveranser som kommer kopplas till genomförandet, uppföljningen och utbetalning av bidraget.

Karl Nilsson

VD, Acosense AB
Telefon: 031-763 26 12
E-post: karl.nilsson@acosense.com

Acosense affärsidé är att hjälpa kunder inom processindustrin att optimera sina processer. Detta sker genom att analysera processen utifrån dels Acosense egna hårdvara, som på ett unikt sätt extraherar information ur processvätskan i realtid, och dels genom att inkorporera information som kontinuerligt genereras av bruket. Tekniken som Acosense använder i sin egen hårdvara kallas aktiv akustisk spektroskopi och går ut på att en akustisk signal skickas in i vätskan och där förändringar i signalen kopplas till förändringar i vätskans egenskaper samt i processen som helhet. Teknikplattformen är icke-invasiv, är alltså inte är i kontakt med själva vätskan, varför kunder enkelt kan nå helt nya nivåer av processoptimering – helt utan ingrepp i processen.

Tillbaka

Färdigheter

Upplagt på

2019-08-21

Skicka kommentar