Acosense ingår partnerskap i Finland

2019-05-28T08:26:31

Acosense har tecknat avtal med Proboreal Oy i Finland i syfte att tillsammans bearbeta den finska marknaden.

Samarbetet startar direkt i och med att Proboreal och Acosense tillsammans ställer ut på den finska motsvarigheten till Sodahuskonferensen i Åbo 5-7 juni.

”Proboreal är ett bolag med sina rötter i den finska papper och massaindustrin och tillsammans kommer vi bearbeta den finska marknaden. För oss ligger det stora värdet i att vi har erfarna personer som med ett väl utbyggt nätverk kan bearbeta den finska papper och massaindustrin” säger Karl Nilsson, VD på Acosense.

Proboreal Oy har sitt huvudkontor i Jyväskylä och representerar flera olika inhemska och utländska produkter på bland annat den finska marknaden.

Karl Nilsson

VD, Acosense AB
Telefon: 031-763 26 12
E-post: karl.nilsson@acosense.com

Acosense affärsidé är att hjälpa kunder inom processindustrin att optimera sina processer. Detta sker genom att analysera processen utifrån två aspekter. Dels genom Acosense egna hårdvara, som på ett unikt sätt extraherar information ur processvätskan i realtid, och dels genom att inkorporera information som kontinuerligt genereras av bruket. Tekniken som Acosense använder i sin egen hårdvara kallas aktiv akustisk spektroskopi och går ut på att en akustisk signal skickas in i vätskan och där förändringar i signalen kopplas till förändringar i vätskans egenskaper samt i processen som sådan. Då teknikplattformen är så kallad ickeinvasiv, alltså inte är i kontakt med själva vätskan, kan kunder enkelt nå helt nya nivåer av processoptimering, helt utan ingrepp i processen. Kunderna kan således på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer, vilket leder till drastiskt sänkta kostnader, ökad kvalitet,  ökat råvarutnyttjande samt minskad energi- och miljöbelastning.

Tillbaka

Färdigheter

Upplagt på

2019-05-28

Skicka kommentar