Acosense installerar instrument för analys av bestrykningssmet vid Metsä Board Husum

2018-11-16T11:41:33

Under vintern kommer Acosense att installera sitt första instrument i Husum för analys av torrhalt och viskositet på bestrykningssmet. Målet är att få kontinuerlig kontroll på bestrykningssmetens egenskaper vilket ska leda till högre och jämnare kvalité på den bestrukna kartongen.

Husum är Metsä Boards enda bruk i Sverige och är ett integrerat kartong- och massabruk.

”Att med ett och samma instrument kontinuerligt kunna analysera två egenskaper, viskositet och torrhalt, är unikt och gör att man enkelt får kontroll på smetens kritiska egenskaper”, säger Karl Nilsson, försäljnings- och marknadschef, Acosense AB.

Ordern ger Acosense en mindre omsättningspåverkan.

Karl Nilsson

Försäljnings- och marknadschef, Acosense AB
Telefon: 031-763 26 12
E-post: karl.nilsson@acosense.com

Kort om Acosense

Acosense möjliggör för den globala processindustrin att digitalisera sina processer genom instrument som analyserar vätskors egenskaper i rör med hjälp av ljud. Instrumenten mäter kontinuerligt, i realtid och installeras helt ingreppsfritt. Den innovativa IoT-tekniken kan med hjälp av sin unika mjukvara analysera flera egenskaper samtidigt och ger korrekta analysresultat även på vätskor som är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger beläggningar. Instrumenten möjliggör för användaren att på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer vilket leder till sänkta kostnader samt minskad energi- och miljöbelastning.

www.acosense.com.

Tillbaka

Färdigheter

Upplagt på

2018-11-16

Skicka kommentar