Acosense lämnar in patentansökan som ett led i att skydda sin framtida produkt ”Preventor”

2017-06-26T08:52:37

Acosense AB har lämnat in en patentansökan för att skydda en viktig teknologiaspekt för sin kommande produkt ”Preventor”. Teknologin kommer inte bara att användas för ”Preventor” utan även för Acosense nuvarande instrument ”Acospector”. Detta för att mer noggrant kunna analysera vätskeegenskaper med mindre ljudförändringar. Acosense fortsätter härmed med sin utpekade IP strategi att skydda värdefull teknologi bland annat genom patent.

För ytterligare information 

Per Hellman
VD, Acosense AB
Telefon: 031-763 26 15
E-post: per.hellman@acosense.com

Kort om Acosense

Acosense AB (publ) erbjuder den globala processindustrin instrument som analyserar vätskors egenskaper i rör med hjälp av ljud. Instrumenten mäter kontinuerligt, i realtid och installeras helt ingreppsfritt. Den innovativa I o T tekniken kan med hjälp av sin unika mjukvara analysera flera egenskaper samtidigt och ger korrekta analysresultat även på vätskor som är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger beläggningar. Instrumenten möjliggör för användaren att på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer vilket leder till drastiskt sänkta kostnader samt minskad energi- och miljöbelastning.

Tillbaka

Färdigheter

Upplagt på

2017-06-26

Skicka kommentar