Acosense lämnar in ytterligare en patentansökan som ett led i att skydda sin framtida produkt ”Preventor”

2017-12-06T10:40:21
Acosense AB har lämnat in ytterligare en patentansökan (se pressmeddelande 2017-06-26) för att skydda principen bakom sin kommande produkt ”Preventor”.
Innovationen rör en ny metod att analysera processer med akustisk spektroskopi. Acosense fortsätter härmed med sin utpekade IP strategi att skydda värdefull teknologi genom bland annat patent.

För ytterligare information

Per Hellman
VD, Acosense AB
Telefon: 031-763 26 15
E-post: per.hellman@acosense.com

Kort om Acosense

Acosense erbjuder den globala processindustrin instrument som analyserar vätskors egenskaper i rör med hjälp av ljud. Instrumenten mäter kontinuerligt, i realtid och installeras helt ingreppsfritt. Den innovativa I o T tekniken kan med hjälp av sin unika mjukvara analysera flera egenskaper samtidigt och ger korrekta analysresultat även på vätskor som är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger beläggningar. Instrumenten möjliggör för användaren att på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer vilket leder till drastiskt sänkta kostnader samt minskad energi- och miljöbelastning.

Tillbaka

Färdigheter

Upplagt på

2017-12-06

Skicka kommentar