+46 (0)31 763 26 00 info@acosense.com

Acosense tidigarelägger årsstämma samt delårsrapport till den 6 maj 2019

2019-03-28T08:36:07

Styrelsen i Acosense har beslutat om följande ändringar vad gäller datum för årsstämma samt offentliggörande av delårsrapport för Q1.

Årsstämman 2019 kommer att hållas den 6 maj 2019. Enligt tidigare offentliggjord information skulle årsstämman hållas den 23 maj 2019.

Delårsrapport för Q1 2019 kommer att offentliggöras den 6 maj 2019. Enligt tidigare offentliggjord information skulle delårsrapporten offentliggöras den 23 maj 2019.

Charlotta Ekman, CFO
Acosense AB
Telefon: 0762- 06 50 80
E-post: charlotta.ekman@acosense.com

Acosense ABs (publ) affärsidé är att hjälpa kunderna inom processindustrin att optimera sina processer med realtidsanalys av processvätskor och deras egenskaper. Den unika tekniken som Acosense använder kallas aktiv akustisk spektroskopi. Acosense instrument digitaliserar processen, det vill säga levererar analysvärden kontinuerligt och i realtid. Det unika montaget sker utanpå tanken eller röret helt ingreppsfritt och instrumentet är därför aldrig i kontakt med vätskan. Kunden kan optimera sina processer med korrekta analysresultat av upp till tre egenskaper även på vätskor om är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger beläggning.

Instrumenten möjliggör för bolagets kunder att på ett enkelt och säkert sätt analysera och optimera sina processer vilket leder till drastiskt sänkta kostnader samt minskad energi- och miljöbelastning.

Tillbaka

Färdigheter

Upplagt på

2019-03-28

Skicka kommentar