Delårsrapport januari-juni 2017

2017-08-30T08:45:00
HÖJDPUNKTER JANUARI – JUNI

· Omsättningen uppgick till 979 TSEK (606)
· Rörelseresultatet blev – 4 357 TSEK (-2 618)
· Resultatet per aktie blev – 1,03 SEK (- 0,63)

· Kraftigt övertecknad nyemission och notering på Aktietorget
· Order värd 1,8 MSEK från Stora Enso Skoghall
· Stöd på ca 3,6 MSEK från Energimyndigheten
· 2 ordrar från Elof Hansson på totalt 3 instrument för installation i massabruk i Indonesien samt för installation i pappers- och massabruk i Taiwan
· Acosense har tecknat ett avtal med en global tillverkare av processutrustning för livsmedelsindustrin om att utvärdera Acospector
· Order från Stora Enso Fors samt Gryaab

HÖJDPUNKTER ANDRA KVARTALET

· Omsättningen uppgick till 744 TSEK (502)
· Rörelseresultatet blev – 2 171 TSEK (- 1 146)
· Resultatet per aktie blev – 0,51 SEK (- 0,28)

· Order värd 1,8 MSEK från Stora Enso Skoghall
· 2 ordrar från Elof Hansson på sammanlagt 3 instrument för installation i pappers-och massabruk i Indonesien och Taiwan
· Stöd på ca 3,6 MSEK från Energimyndigheten
· Acosense har tecknat ett avtal med en global tillverkare av processutrustning för livsmedelsindustrin om att utvärdera Acospector

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· De 8 st.
instrument som Acosense fick order på under Q2 har under sommaren installerats vid Stora Enso Skoghall och är under driftstagande.
· Acosense har levererat de 3 instrumenten som man fick order på under Q2 till Elof Hansson för planerad installation hos kund under Q3

OM BOLAGET

Acosense AB (publ- noterat på Aktietorget) grundades 2009 och erbjuder den globala processindustrin instrument som analyserar vätskors egenskaper i rör med hjälp av ljud. Instrumenten mäter kontinuerligt, i realtid och installeras helt ingreppsfritt. Den innovativa IoT-tekniken kan med hjälp av sin unika mjukvara analysera flera egenskaper samtidigt och ger korrekta analysresultat även på vätskor som är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger beläggningar. Instrumenten möjliggör för användaren att på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer vilket leder till drastiskt sänkta kostnader samt minskad energi- och miljöbelastning.

Tillbaka

Färdigheter

Upplagt på

2017-08-30

Skicka kommentar