Delårsrapport Q2 2018

2018-08-30T08:42:07

Januari- Juni, Siffror i sammandrag:

* Intäktern auppgick till 919 kSEK (979)

* Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 238 kSEK (429) och avser bidrag från Vinnova och Energimyndigheten

* Rörelseresultatet blev – 3 895 kSEK (-4 357)

* Resultatet per aktie blev – 0,61 SEK (-1,03)

April- Juni, Siffror i sammandrag:

* Intäkterna uppgick till 48 kSEK (744)

* Övriga rörelseintäkter uppgick till 657 kSEK (293) och av ser bidrag från Vinnova och Energimyndigheten.

* Rörelseresultatet blev – 2 281 kSEK  (- 2 171)

* Resultatet per aktie blev  -0,36 SEK (-0,51)

Jämförelsetal inom parantes avser motsvarande kvartal föregående år.

(För fullständig rapport, se bifogad pdf fil)

Tillbaka

Färdigheter

Upplagt på

2018-08-30

Skicka kommentar