Det är inte bara ytan som räknas – men den spelar roll

2019-06-04T13:36:57

Samarbete mellan Acosense och Holmen Iggesund för bättre kontroll av bestrykning av kartong

Bestrykning är ett vanligt sätt att förbättra pappersytans optiska egenskaper och tryckbarhet. För att få rätt egenskaper krävs att man har bra kontroll på bestrykningssmetens egenskaper så som torrhalt och viskositet. Avvikelser kan leda till flammighet, banbrott och sämre tryckbarhet, vilket gör att man ibland får kassera kartong. För låg torrhalt innebär också att extra energi går åt för att torka kartongen.

Acosense och Holmen Iggesund har därför initierat ett projekt för att följa och analysera bestrykningssmeten online för att se över möjliga kvalitetsförbättringar och besparingar.

Arbetet är ett led i ständiga åtgärder för att förbättra produktionsmetoder samt att minska energiåtgång och utsläpp. Holmen arbetar hela tiden med att förbättra sitt miljöarbete och minska negativ miljöpåverkan från sin verksamhet.

Projektet startar upp i juni och håller på till senhösten 2019.

Pia Holmberg, Acosense
Telefon: 031-763 26 13
E-post: pia holmberg@acosense.com

David Quist, Holmen Iggesund
E-post: david.quist@holmen.com

Acosense affärsidé är att hjälpa kunder inom processindustrin att optimera sina processer. Detta sker genom att analysera processen utifrån två aspekter. Dels genom Acosense egna hårdvara, som på ett unikt sätt extraherar information ur processvätskan i realtid, och dels genom att inkorporera information som kontinuerligt genereras av bruket. Tekniken som Acosense använder i sin egen hårdvara kallas aktiv akustisk spektroskopi och går ut på att en akustisk signal skickas in i vätskan och där förändringar i signalen kopplas till förändringar i vätskans egenskaper samt i processen som sådan. Då teknikplattformen är så kallad ickeinvasiv, alltså inte är i kontakt med själva vätskan, kan kunder enkelt nå helt nya nivåer av processoptimering, helt utan ingrepp i processen. Kunderna kan således på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer, vilket leder till drastiskt sänkta kostnader, ökad kvalitet,  ökat råvarutnyttjande samt minskad energi- och miljöbelastning.

Tillbaka

Färdigheter

Upplagt på

2019-06-04

Skicka kommentar