+46 (0)31 763 26 00 info@acosense.com

Energimyndigheten beviljar Acosense stöd på nästan 3,6 miljoner kronor

2017-04-10T08:30:07

Statens energimyndighet har beviljat Acosense AB stöd på
3 574 980 kronor. Stödet lämnas för genomförande av projektet -Verifiering, demonstration och marknadsintroduktion av Acosense produkter, under tiden 20170410 – 20190615.

Acosense AB:s unika produkter ska bidra till att processindustri både i Sverige och internationellt kan få tillgång till högkvalitativ online processinformation. Detta förväntas bland annat att leda till ökad digitalisering och stora energi-och miljöbesparingar inom processindustri. Mätinstrument ACOspector ska vidare utvecklas och optimeras i syfte att lösa de tekniska utmaningar som återstår, samt att ett nytt instrument Preventor ska utvecklas, patenteras, demonstreras och marknadsintroduceras.

”Vi är mycket stolta och glada över att ha fått detta bidrag, som kommer att göra det möjligt för Acosense att skynda på utvecklingen och kommersialiseringen av vårt instrument och att vi får resurser att utveckla vårt nya instrument Preventor.” säger Per Hellman VD för Acosense AB

För ytterligare information

Per Hellman
VD, Acosense AB
Telefon: 031-763 26 15
E-post: per.hellman@acosense.com

Denna information är sådan information som Acosense AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2017.

Kort om Acosense

Acosense erbjuder den globala processindustrin instrument som analyserar vätskors egenskaper i rör med hjälp av ljud. Instrumenten mäter kontinuerligt, i realtid och installeras helt ingreppsfritt. Den innovativa I o T tekniken kan med hjälp av sin unika mjukvara analysera flera egenskaper samtidigt och ger korrekta analysresultat även på vätskor som är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger beläggningar. Instrumenten möjliggör för användaren att på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer vilket leder till drastiskt sänkta kostnader samt minskad energi- och miljöbelastning.

Tillbaka

Färdigheter

Upplagt på

2017-04-10

Skicka kommentar