+46 (0)31 763 26 00 info@acosense.com

Får order från Elof Hansson på två analysinstrument för installation i ett pappers-och massabruk i Taiwan

2017-07-03T15:35:29

Acosense distributör Elof Hansson har lagt ytterligare en order på Acospector instrument från Acosense. Denna gången är det en order på två instrument som ska installeras i ett pappers- och massabruk i Taiwan. Instrumenten kommer bland annat att analysera torrhalten i svartlut i en av brukets indunstningslinjer. Installation kommer att ske under det tredje kvartalet.

”Det är väldigt glädjande att vi i dag har fått vår andra order från vår distributör Elof Hansson. Vi har gemensamt bearbetat marknaden i Asien och det känns fantastiskt att det fortsätter att ge utdelning”, säger Per Hellman, VD för Acosense.

”Ordern är också strategiskt viktig då instrumenten blir värdefulla referenser i Elof Hanssons och vår fortsatta marknadsbearbetning i Asien”, säger Hellman.

Ordern ger Acosense en mindre omsättningspåverkan.

För ytterligare information 

Per Hellman
VD, Acosense AB
Telefon: 031-763 26 15
E-post: per.hellman@acosense.com

Denna information är sådan information som Acosense AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juli 2017.

Kort om Acosense

Acosense AB (publ) erbjuder den globala processindustrin instrument som analyserar vätskors egenskaper i rör med hjälp av ljud. Instrumenten mäter kontinuerligt, i realtid och installeras helt ingreppsfritt. Den innovativa IoT-tekniken kan med hjälp av sin unika mjukvara analysera flera egenskaper samtidigt och ger korrekta analysresultat även på vätskor som är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger beläggningar. Instrumenten möjliggör för användaren att på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer vilket leder till drastiskt sänkta kostnader samt minskad energi- och miljöbelastning.

Kort om Elof Hansson

Elof Hansson är ett av Sveriges äldsta och största handelshus. Det startades redan 1897 i Göteborg. Med över 500 kompetenta medarbetare runt om i världen och med stora kunskaper om analysinstrument for pappers- och massaindustrin är Elof Hansson en ideal samarbetspartner for Acosense globala expansion.

Tillbaka

Färdigheter

Upplagt på

2017-07-03

Skicka kommentar