Första dag för handel med tekningsoptioner i Acosense AB

2019-07-19T08:58:43

Första dag för handel i bolagets tekningsoptioner, Acosense TO1, är den 24 juli 2019.

Information om Acosense teckningsoption:

Kortnamn: ACOS TO1
Instrumentnamn: Acosense TO 1
ISIN: SE0012673507
CFI: RSSXXR
FISN: ACOSENSE/OPT RTS 20200930
Första dag för handel: 24 juli 2019

Karl Nilsson

VD, Acosense AB
Telefon: 031-763 26 12
E-post: karl.nilsson@acosense.com

Acosense affärsidé är att hjälpa kunder inom processindustrin att optimera sina processer. Detta sker genom att analysera processen utifrån dels Acosense egna hårdvara, som på ett unikt sätt extraherar information ur processvätskan i realtid, och dels genom att inkorporera information som kontinuerligt genereras av bruket. Tekniken som Acosense använder i sin egen hårdvara kallas aktiv akustisk spektroskopi och går ut på att en akustisk signal skickas in i vätskan och där förändringar i signalen kopplas till förändringar i vätskans egenskaper samt i processen som sådan. Teknikplattformen är icke-invasiv, är alltså inte är i kontakt med själva vätskan, varför kunder enkelt kan nå helt nya nivåer av processoptimering – helt utan ingrepp i processen.

Tillbaka

Färdigheter

Upplagt på

2019-07-19

Skicka kommentar