Kommuniké från extra bolagsstämma

2018-04-16T12:29:02
På den extra bolagsstämman för Acosense AB den 16 april 2018 togs följande beslut:

  •  Beslutade att anta styrelsens förslag om att genomföra en företrädesemission som kommer att tillföra bolaget 8 595 600 kronor vid fulltecknad emission. Skälet till att genomföra en nyemission är att bolaget behöver stärka rörelsekapitalet och öka kapitalet för att accelerera sälj- och marknadsföringsinsatserna. Därutöver ska emissionen tillföra resurser för slutförandet av Ex-certifiering av Acospector i enlighet med ATEX-direktivet och utvecklingen av Acosenses nya analysinstrument Preventor.

För ytterligare information 

Per Hellman
VD, Acosense AB
Telefon: 031-763 26 15
E-post: per.hellman@acosense.com

Kort om Acosense

Acosense AB (publ) möjliggör för den globala processindustrin att digitalisera sina processer genom instrument som analyserar vätskors egenskaper i rör med hjälp av ljud. Instrumenten mäter kontinuerligt, i realtid och installeras helt ingreppsfritt. Den innovativa IoT-tekniken kan med hjälp av sin unika mjukvara analysera flera egenskaper samtidigt och ger korrekta analysresultat även på vätskor som är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger beläggningar. Instrumenten möjliggör för användaren att på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer vilket leder till sänkta kostnader samt minskad energi- och miljöbelastning. www.acosense.com.Tillbaka

Färdigheter

Upplagt på

2018-04-16

Skicka kommentar