Kund i Chile utökar med ytterligare ett instrument

2019-01-18T08:15:49

Det massabruk i Chile som under 2018 installerade ett instrument för analys av mellantjocklut har nu beställt ytterligare ett instrument. Även detta instrument skall installeras i indunstningen och analysera den totala torrhalten i svaglut.

Kunden är en av de större aktörerna i Sydamerika och bruket producerar närmare en och en halv miljon ton massa per år. ”Att kunden efter närmare ett års utvärdering av sitt första instrument väljer att köpa ett till är ett mycket viktigt steg och en tydlig markering att de är nöjda med Acosense produkt” säger Karl Nilsson, sälj och marknadsansvarig på Acosense.

Försäljningen sker via Acosense distributör Elof Hansson och värdet på försäljningen uppgår till ca 250 000 SEK.

Denna information är sådan information som Acosense AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2019.

Karl Nilsson, Sälj och marknadsansvarig
Telefon: 031-763 26 12
E-post: karl.nilsson@acosense.com

Charlotta Ekman, CFO
Acosense AB
Telefon: 0762 – 06 50 80
E-post: charlotta.ekman@acosense.com

Acosense möjliggör för den globala processindustrin att digitalisera sina processer genom instrument som analyserar vätskors egenskaper i rör med hjälp av ljud. Instrumenten mäter kontinuerligt, i realtid och installeras helt ingreppsfritt. Den innovativa IoT-tekniken kan med hjälp av sin unika mjukvara analysera flera egenskaper samtidigt och ger korrekta analysresultat även på vätskor som är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger beläggningar. Instrumenten möjliggör för användaren att på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer vilket leder till sänkta kostnader samt minskad energi- och miljöbelastning.

www.acosense.com.

Tillbaka

Färdigheter

Upplagt på

2019-01-18

Skicka kommentar