Massabruk i Norrbotten väljer Acosense

2019-03-20T08:26:43

Under våren kommer Acosense installera två instrument för analys av grönlutsdensitet på ett massabruk i Norrbotten. Första steget är i form av hyra under en utvärderingsperiod, med option om köp av totalt fyra instrument.

Grönlutsdensitet är en kritisk egenskap att följa för att kunna styra och optimera sin kemikalieåtervinning. Acosense instrument analyserar densiteteten, vilket i sin tur ger information om kvalitetsmåttet TTA-värdet, som står för Totalt Titrerbart Alkali.

”Vi ser fram emot denna installation och att få visa på teknikens potential för ett nytt bruk. Kunden är ny för oss och vår första installation i Norrbotten” säger Karl Nilsson, sälj och marknadsansvarig på Acosense.

Ordern ger Acosense en mindre omsättningspåverkan.

Karl Nilsson, Sälj och marknadsansvarig
Telefon: 031-763 26 12
E-post: karl.nilsson@acosense.com

Charlotta Ekman, CFO
Acosense AB
Telefon: 0762 – 06 50 80
E-post: charlotta.ekman@acosense.com

Denna information är sådan information som Acosense AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2019.

Kort om Acosense
Acosense ABs (publ- noterat på Spotlight Stock Market) affärsidé är att hjälpa kunderna inom processindustrin att optimera sina processer med realtidsanalys av processvätskor och deras egenskaper. Den unika tekniken som Acosense använder kallas aktiv akustisk spektroskopi. Acosense instrument digitaliserar processen, det vill säga levererar analysvärden kontinuerligt och i realtid. Det unika montaget sker utanpå tanken eller röret helt ingreppsfritt och instrumentet är därför aldrig i kontakt med vätskan. Kunden kan optimera sina processer med korrekta analysresultat av upp till tre egenskaper även på vätskor om är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger beläggning.

Instrumenten möjliggör för bolagets kunder att på ett enkelt och säkert sätt analysera och optimera sina processer vilket leder till drastiskt sänkta kostnader samt minskad energi- och miljöbelastning.

Tillbaka

Färdigheter

Upplagt på

2019-03-20

Skicka kommentar