Nyemissionen övertecknad

2018-05-18T08:49:04
Acosense AB avslutade onsdag den 16 maj sin företrädesemission. Emissionen om 8,6 MSEK tecknades till 9,1 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om drygt 106 %. Acosense tillförs därmed drygt 8 MSEK efter emissionskostnader som uppgår till cirka 0,5 MSEK. Emissionen tecknades till 77 procent med stöd av teckningsrätter.

”Det känns väldigt bra att emissionen fulltecknats”, säger en nöjd Per Hellman, VD för Acosense AB. ”Jag har fått väldigt mycket positiv feedback under emissionsperioden och har känt att aktieägarna tror på det vi håller på med i bolaget. Nu ska vi gå vidare med Ex-certifieringen av Acospector i enlighet med ATEX-direktivet och även lansera Preventor under hösten 2018. Då kommer nya spännande marknader att öppna sig för oss, vilket förväntas komma att märkas under 2019 i våra böcker”.

Fördelning av aktier kommer att ske i linje med de kriterier som angavs i emissionsmemorandumet. Avräkningsnotor till de som erhållit tilldelning skickas ut under kommande vecka.

Genom emissionen av 2 148 900 aktier ökar antalet aktier till totalt 6 446 700 stycken. Aktiekapitalet ökar samtidigt med 429 780 kronor till 1 289 340 kronor.

För ytterligare information 

Per Hellman
VD, Acosense AB
Telefon: 031-763 26 15
E-post: per.hellman@acosense.com

Denna information är sådan information som Acosense AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2018.

Kort om Acosense
Acosense AB (publ. noterat på Aktietorget) grundades 2009. Acosense affärsidé är att hjälpa kunderna inom processindustrin att optimera sina processer med realtidsanalys av processvätskor och deras egenskaper. Den unika tekniken som Acosense använder kallas aktiv akustisk spektroskopi. Acosense instrument digitaliserar processen, det vill säga levererar analysvärden kontinuerlig och i realtid samt installeras utanpå tanken eller röret helt ingreppsfritt och är därför aldrig i kontakt med vätskan. Kunden kan optimera sina processer med korrekta analysresultat av upp till tre egenskaper även på vätskor om är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger beläggning. Instrumenten möjliggör för bolagets kunder att på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer vilket leder till drastiskt sänkta kostnader samt minskad energi- och miljöbelastning.Tillbaka

Färdigheter

Upplagt på

2018-05-18

Skicka kommentar