Order från Elof Hansson till massabruk i Chile

2018-02-22T11:47:16
Acosense distributör Elof Hansson har lagt ytterligare en order på ett Acospector instrument från Acosense. Instrumentet kommer installeras i indunstningen på ett massabruk i Chile och blir Acosense första installation i Sydamerika. Installation kommer att ske under det andra kvartalet.

”Det är riktigt roligt att vi nu tar steget in på den sydamerikanska marknaden och det är glädjande att vårt samarbete med Elof Hansson utvecklas”, säger Per Hellman, VD för Acosense.

”Det är extra roligt att en av de större aktörerna i regionen väljer att satsa på ny teknik för att få koll på sin process. Detta kommer bli en viktig referens som har möjlighet att ge ringar på vattnet i hela Sydamerika”, säger Karl Nilsson, försäljnings och marknadsansvarig på Acosense.

Ordern ger Acosense en mindre omsättningspåverkan.

För ytterligare information 

Per Hellman
VD, Acosense AB
Telefon: 031-763 26 15
E-post: per.hellman@acosense.com

Denna information är sådan information som Acosense AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2018.

Kort om Acosense
Acosense AB (publ) erbjuder den globala processindustrin instrument som analyserar vätskors egenskaper i rör med hjälp av ljud. Instrumenten mäter kontinuerligt, i realtid och installeras helt ingreppsfritt. Den innovativa IoT-tekniken kan med hjälp av sin unika mjukvara analysera flera egenskaper samtidigt och ger korrekta analysresultat även på vätskor som är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger beläggningar. Instrumenten möjliggör för användaren att på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer vilket leder till drastiskt sänkta kostnader samt minskad energi- och miljöbelastning.

Kort om Elof Hansson
Elof Hansson är ett av Sveriges äldsta och största handelshus. Det startades redan 1897 i Göteborg. Med över 500 kompetenta medarbetare runt om i världen och med stora kunskaper om analysinstrument for pappers- och massaindustrin är Elof Hansson en ideal samarbetspartner for Acosense globala expansion.Tillbaka

Färdigheter

Upplagt på

2018-02-22

Skicka kommentar