Pappersbruk i Nederländerna väljer Acosense

2019-04-12T08:48:25

Ett specialpappersbruk i Nederländerna kommer installera Acosense instrument för analys av bestrykningssmet på en av sina två maskiner.

För detta bruk, som tillverkar specialpapper, är bestrykningen en mycket kritisk vätska vars egenskaper hittills har varit omöjlig att följa i realtid.

”Bestrykning är en av våra fokusområden och vi har under hösten genomfört en satsning mot bruk i Europa – det är roligt att se att det ger utväxling” säger Karl Nilsson, sälj och marknadsansvarig på Acosense.

Kunden kommer först hyra instrumentet med option på köp efter tre månaders utvärdering.

Karl Nilsson, Sälj och marknadsansvarig
Telefon: 031-763 26 12
E-post: karl.nilsson@acosense.com

Charlotta Ekman, CFO
Acosense AB
Telefon: 0762 – 06 50 80
E-post: charlotta.ekman@acosense.com

Acosense ABs (publ) affärsidé är att hjälpa kunderna inom processindustrin att optimera sina processer med realtidsanalys av processvätskor och deras egenskaper. Den unika tekniken som Acosense använder kallas aktiv akustisk spektroskopi. Acosense instrument digitaliserar processen, det vill säga levererar analysvärden kontinuerligt och i realtid. Det unika montaget sker utanpå tanken eller röret helt ingreppsfritt och instrumentet är därför aldrig i kontakt med vätskan. Kunden kan optimera sina processer med korrekta analysresultat av upp till tre egenskaper även på vätskor om är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger beläggning.

Instrumenten möjliggör för bolagets kunder att på ett enkelt och säkert sätt analysera och optimera sina processer vilket leder till drastiskt sänkta kostnader samt minskad energi- och miljöbelastning.

Tillbaka

Färdigheter

Upplagt på

2019-04-12

Skicka kommentar