Samarbete med massa- och pappersbruk för att utveckla ny metod att optimera driften av sodapannan.

2018-02-26T16:17:14
Acosense har påbörjat ett samarbete med Nordic Paper Bäckhammar för att undersöka hur man med hjälp av Acosense instrument kan optimera driften och frigöra dold produktionskapacitet för sodapannan genom kontinuerlig analys av svartluten. Projektet stöttas även genom ett innovationsbidrag från organisationen Paper Province om 49500SEK.

I vanliga fall kalibreras Acosense instrument mot specifika egenskaper, till exempel torrhalt, men för denna applikation är tanken att driftdata från själva sodapannan skall kopplas mot svartlutens akustiska ”fingeravtryck” för att ge en bredare bild av svartlutens innehåll och dess koppling till sodapannans prestanda och optimala körsätt.

Som ett första steg kommer det att genomföras ett dataanalysprojekt som utgår från en stor mängd loggade driftdata från Bäckhammars bruk där driftdata kombineras med värmetekniska modeller och ljuddata från Acosense mätsensorer.

Svartlut har en mycket komplex sammansättning av olika former av oorganiskt och organiskt innehåll med varierande molekylkedjor som starkt påverkar driftförutsättningarna för sodapannan.

Med en mätning som ger en bredare bild av svartlutens sammansättning ges möjligheter, att på ett nytt sätt, utgå från svartlutens detaljegenskaper och frigöra dold produktionskapacitet för sodapannan genom ett effektivt sätt att hantera variationer i svartluten.

Behovet att effektivt kunna hantera variationer i svartluten bedöms öka utifrån omvandlingen av massabruk till biokombinat och det ökade processandet av svartluten.

”Skogsindustrin är en global tillväxtbransch som har en nyckelroll i omställningen från den fossila ekonomin, och där vi ser vår teknik som en del i det operativa förverkligandet på industrinivå”, säger Per Hellman, VD för Acosense.

”Att utveckla teknik tillsammans med internationellt ledande företag och krävande anläggningar ger tekniken en skärpa som är värdefull både nationellt och internationellt”, säger Karl Nilsson, försäljnings och marknadsansvarig på Acosense.

För ytterligare information 

Per Hellman
VD, Acosense AB
Telefon: 031-763 26 15
E-post: per.hellman@acosense.com

Kort om Acosense

Acosense AB (publ) erbjuder den globala processindustrin instrument som analyserar vätskors egenskaper i rör med hjälp av ljud. Instrumenten mäter kontinuerligt, i realtid och installeras helt ingreppsfritt. Den innovativa IoT-tekniken kan med hjälp av sin unika mjukvara analysera flera egenskaper samtidigt och ger korrekta analysresultat även på vätskor som är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger beläggningar. Instrumenten möjliggör för användaren att på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer vilket leder till drastiskt sänkta kostnader samt minskad energi- och miljöbelastning.

Kort Om Nordic Paper

Nordic Paper är ett inom sin nisch världsledande Skandinaviskt pappers- och massabolag med totalt fyra bruk.

I Bäckhammar och Åmotfors produceras oblekt kraftpapper som bland annat blir till säckpapper, matåtervinningspåsar och olika matförpackningar, men som även används inom stål- och byggindustri. Vid bruken i Greåker och Säffle tillverkas  Natural Greaseproofpapper som används till bakplåtspapper, bullformar och foodwrap inom matlagning och bakning.

Nordic Paper är papperstillverkaren som är nära, naturlig och premium!

Kort om Paper Province

Paper Province är ett företagskluster baserat i Karlstad som samlar aktörer inom

bioenergi, förpackning, papper och massa samt maskinleverantörer inom dessa områden.

Paper Province ägs och drivs av ett hundratal medlemsföretag som genom samverkan utvecklar hela regionens konkurrenskraft.Tillbaka

Färdigheter

Upplagt på

2018-02-26

Skicka kommentar