Specialpappersbruk i Mellansverige väljer Acosense för analys av massan

2019-06-04T08:09:56

Under sommaren kommer Acosense installera ett instrument för analys av massa på ett pappersbruk i Mellansverige, som tillverkar specialpapper. Första steget är i form av en hyra under en utvärderingsperiod under sommar och höst.

Massa är tillsammans med Svartlut, Grönlut, Bestrykning och Avvattningsslam ett av Acosense fem fokusområden och att kontinuerlig ha koll på viktiga egenskaper i massan ökar möjligheterna att optimera sin process avsevärt.

”Detta är första affären med denna kund, och hela koncernen, vilket gör det extra roligt.” säger Karl Nilsson, VD på Acosense.

Karl Nilsson

VD, Acosense AB
Telefon: 031-763 26 12
E-post: karl.nilsson@acosense.com

Acosense affärsidé är att hjälpa kunder inom processindustrin att optimera sina processer. Detta sker genom att analysera processen utifrån två aspekter. Dels genom Acosense egna hårdvara, som på ett unikt sätt extraherar information ur processvätskan i realtid, och dels genom att inkorporera information som kontinuerligt genereras av bruket. Tekniken som Acosense använder i sin egen hårdvara kallas aktiv akustisk spektroskopi och går ut på att en akustisk signal skickas in i vätskan och där förändringar i signalen kopplas till förändringar i vätskans egenskaper samt i processen som sådan. Då teknikplattformen är så kallad ickeinvasiv, alltså inte är i kontakt med själva vätskan, kan kunder enkelt nå helt nya nivåer av processoptimering, helt utan ingrepp i processen. Kunderna kan således på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer, vilket leder till drastiskt sänkta kostnader, ökad kvalitet,  ökat råvarutnyttjande samt minskad energi- och miljöbelastning.

Tillbaka

Färdigheter

Upplagt på

2019-06-04

Skicka kommentar