Stora Enso Skoghall lägger order på 8 st Acospector till ett värde av ca 1,8 MSEK

2017-05-10T08:25:55

Som ett led i att utveckla digitaliseringen vid Stora Ensos kartongbruk i Skoghall har Acosense fått en order på 8 st Acospector-instrument för att analysera egenskaper på vätskor i olika processavsnitt vid bruket.

Ordervärdet är på ca 1,8 MSEK och installation planeras ske under Q3 och Q4 2017. Merförsäljning i form av reservdelar och dylikt tillkommer.

För ytterligare information 

Per Hellman
VD, Acosense AB
Telefon: 031-763 26 15
E-post: per.hellman@acosense.com

Denna information är sådan information som Acosense AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2017.

Kort om Acosense

Acosense erbjuder den globala processindustrin instrument som analyserar vätskors egenskaper i rör med hjälp av ljud. Instrumenten mäter kontinuerligt, i realtid och installeras helt ingreppsfritt. Den innovativa I o T tekniken kan med hjälp av sin unika mjukvara analysera flera egenskaper samtidigt och ger korrekta analysresultat även på vätskor som är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger beläggningar. Instrumenten möjliggör för användaren att på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer vilket leder till drastiskt sänkta kostnader samt minskad energi- och miljöbelastning.

Tillbaka

Färdigheter

Upplagt på

2017-05-10

Skicka kommentar