Styrelsen utser ny VD för Acosense

2019-04-15T07:50:39

Styrelsen har beslutat att utse Karl Nilsson till ny VD för Acosense. Karl tillträder tjänsten omgående.

Karl har de senaste två åren varit ansvarig för att bygga upp och driva försäljningsarbetet på Acosense och har innan dess haft flera olika ledande befattningar i teknikbaserade bolag. Bland annat som VD på ett Life Science bolag och senast som teknikchef på Parans Solar Lighting. Hans breda erfarenhet från bolag i samma fas som Acosense, internationell försäljning, teknik, support och affärsutveckling gör att han bidrar med mycket erfarenhet. Samtidigt gör hans bakrund på Acosense att startsträckan i en ny roll är mycket kort och att det positiva momentum som byggts upp under senaste tiden kan bibehållas och växlas upp.

”Styrelsen har med hjälp av extern chefsrekryteringspartner utvärderat flera kandidater och vi är glada att kunna utse just Karl till ny VD. Vi ser med tillförsikt på den organisation som finns i bolaget och vi kan notera att de stora pusselbitarna nu är på plats” säger Ingvar Andersson, styrelseordförande på Acosense.

Ingvar Andersson, ordf.
Acosense AB
Telefon: 0705-11 46 27
E-post: ingvar.andersson@acosense.com

Charlotta Ekman, CFO
Acosense AB
Telefon: 0762-06 50 80
E-post: charlotta.ekman@acosense.com

Tillbaka

Färdigheter

Upplagt på

2019-04-15

Skicka kommentar