The QUARTZ Corp i Drag, Norge köper två Acospector, med option på ytterligare 3 system

2018-03-21T08:44:34
Acosense samarbete med The QUARTZ Corp i Nordnorge har resulterat i köp av två Acospector, med option på tre stycken till under 2018. Acosense hjälper The Quartz Corp med ett analysverktyg på en position där tidigare testade mätinstrument har nötts sönder inom veckor på grund av den slitande kvartssanden som analyseras. Genom försäljningen fortsätter Acosense att stärka sin position som leverantör av online-analysverktyg till kemiindustrin.

Acosense har sedan slutet av 2016 haft ett samarbete med The Quartz Corp i Nordnorge som producerar extra ren kvartssand till en global marknad. Kvartssand är extrem slitande och därför speciellt utmanande för instrument. Acospectorn har framgångsrikt testats i olika positioner i fabriken för olika analysegenskaper i över 10000 timmar.

”Det är med glädje som vi nu kan konstatera att Acospector fungerar väl att mäta ”mass flow” och ”solid content” hos The Quartz Corps fabrik i Drag Norge”, säger Per Hellman, CEO Acosense AB.

”Att mäta online och i realtid på ett så pass krävande media som kvartssand är en utmaning då det sliter ner instrument som sitter monterade i processen. Här kommer Acosense innovativa teknik och att instrumentet sitter monterat på utsidan röret väl till pass då kvartssanden inte berör instrumentet”, säger Peter Lilja, Platschef vid The Quartz Corps fabrik i Drag.

Ordern är på 350 000 SEK, vilket inkluderar ett instrument samt att köpa loss ett instrument från testerna. Det innebär även en option på ytterligare åtminstone 3 instrument så snart det senaste instrumentet är i drift och validerat.

För ytterligare information 

Per Hellman
VD, Acosense AB
Telefon: 031-763 26 15
E-post: per.hellman@acosense.com

Denna information är sådan information som Acosense AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2018.

Kort om Acosense

Acosense AB (publ) hjälper den globala processindustrin att digitalisera sina processer genom ett instrument som analyserar vätskors egenskaper i rör med hjälp av ljud. Instrumenten mäter kontinuerligt, i realtid och installeras helt ingreppsfritt. Den innovativa IoT-tekniken kan med hjälp av sin unika mjukvara analysera flera egenskaper samtidigt och ger korrekta analysresultat även på vätskor som är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger beläggningar. Instrumenten möjliggör för användaren att på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer vilket leder till sänkta kostnader samt minskad energi- och miljöbelastning. www.acosense.com.

Kort Om The QUARTZ Corp

The Quartz Corp, är en ledande leverantör av ”High Purity Quartz”, som kommer från deras produktionsanläggningar i Spruce Pine (USA) och Drag (Norge). Från sina anläggningar, strategiskt belägna i både USA och Europa, kan The Quartz Corp leverera kvartssand med extra hög renhet till företag över hela världen. Kvartssanden används bland annat vid tillverkning av halvledare, optiska linser och optiska fiber mm

The Quartz Corp är registrerat i Paris, Frankrike, med ytterligare kontor i USA, Storbritannien, Norge och Kina.

www.thequartzcorp.com.Tillbaka

Färdigheter

Upplagt på

2018-03-21

Skicka kommentar