VD:s uppdrag avslutas

2018-11-16T08:18:35

Styrelsen och VD i Acosense har kommit överens om att Per Hellman avslutar sitt uppdrag som VD för Acosense. Styrelsen kommer att inleda arbetet med att rekrytera en efterträdare. Under tiden fram till dess att en efterträdare finns på plats kommer styrelsens ordförande Ingvar Andersson arbeta operativt med bolaget, och styrelseledamoten Peter Eriksson kommer att vara VD.

Per Hellman står till bolagets förfogande under en övergångsperiod fram till årsskiftet.

Denna information är sådan information som Acosense AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2018. 

För ytterligare information kontakta:
Ingvar Andersson
Styrelseordförande Acosense AB
Telefon: 070 511 46 27
E-post: ingvar.venturesolutions@gmail.com

Kort om Acosense
Acosense AB (publ. noterat på Spotlight) grundades 2009. Acosense affärsidé är att hjälpa kunderna inom processindustrin att optimera sina processer med realtidsanalys av processvätskor och deras egenskaper. Den unika teknik som Acosense använder kallas aktiv akustisk spektroskopi. Acosense instrument digitaliserar processen, det vill säga levererar analysvärden kontinuerlig och i realtid samt installeras utanpå tanken eller röret helt ingreppsfritt och är därför aldrig i kontakt med vätskan. Kunden kan optimera sina processer med korrekta analysresultat av upp till tre egenskaper även på vätskor om är opaka, frätande, slitande, trögflytande och/eller ger beläggning. Instrumenten möjliggör för bolagets kunder att på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer vilket leder till drastiskt sänkta kostnader samt minskad energi- och miljöbelastning. 

www.acosense.com

Tillbaka

Färdigheter

Upplagt på

2018-11-16

Skicka kommentar