+46 (0)31 763 26 00 info@acosense.com

Marie Landfors, Lottie Lind, Lars Alervall (Ordförande) och Peter Sprigg

Lars Alervall

Ordförande

f. 1954.
Civilekonom, Handelshögskolan Göteborg.

Har jobbat inom bank i olika roller, både som ledare och senior kundansvarig för bolag inom Midcorp.

Är idag verksam som:
-Styrelsearbetare.
-Senior rådgivare inom kapitalförvaltning.
-Konsult inom affärsutveckling, f.n. Uddevalla Energi AB.

Lottie Lind

Ledamot

f.1964. Invald i styrelsen 2021.
Civilingenjör i kemiteknik.

Lottie har under sin karriär samlat på sig omfattande erfarenhet av ledarskap och försäljning inom processindustrin. Hon är idag verksam som gruppledare inom Norconsult AB och har tidigare varit verksam som b.la sektionschef på AFRY och försäljningschef på BTG Group samt Metso Automation.

Aktieinnehav: 11 367 aktier.

Teckningsrätter: 60 000

Peter Sprigg

Ledamot

f. 1966. Invald i styrelsen 2020. Gymnasial utbildning. 

Peter Sprigg har en omfattande internationell erfarenhet av företagsledande inom teknik och industri. Han är verksam som VD i Precomp Group och sitter som styrelseledamot i Ulricehams Energi AB samt Ulricehamns Sparbank. Peter har tidigare varit verksam som b.la. VD i Helge Nyberg AB och Group Commercial Director inom Emballator Metal Group .

Aktieinnehav: 0 aktier.

Marie Landfors

Ledamot

Marie Landfors är civilingenjör i kemiteknik från KTH med inriktning massa- och pappersteknik. Marie jobbar idag som interimschef och styrelseledamot, och har en lång erfarenhet från ledande roller inom framförallt kommersiell utveckling i internationella teknikbolag.

 

Aktieinnehav: 0 aktier.

Acosense utvecklar och säljer  instrument samt mjukvaror för optimering av processindustrin. Acosense unika hårdvara kan extrahera information från vätskor beröringsfritt, vilket leder till minimal negativ effekt hos kunden. Genom att därefter bearbeta insamlad data kan helt nya nivåer av processoptimering nås.

Kontakt

Acosense AB
Stampgatan 20A,
411 01 Göteborg
info@acosense.com
+46 (0)31 763 26 00