+46 (0)31 763 26 00 info@acosense.com

Verifiering & Demonstration

Projektets övergripande mål är att verifiera Acosense produkter samt demonstrera produkten i olika applikationer. Projektet har även inkluderat utvecklandet av Ex-certifiering av produkten vilket blev klart i november 2019.

Det finns vätskor inom processindustrin som är svåra att analysera vilket leder till svårigheter att optimera processavsnitt till den grad som skulle kunna vara möjligt. Onödigt stor förbrukning av energi och kemikalier samt minskad produktion och kvalitet är något som sker ofta genom att variationer och störningar helt enkelt inte upptäcks i tid eller ibland ens kan upptäckas med rådande teknik för processövervakning. Med enkla lättanvända system för analys, uppföljning och optimering skulle flera processavsnitt kunna förbättras och göra stora besparingar möjliga. För ett större massa- och pappersbruk kan tex besparingspotentialen röra sig om flera GWh per år i energi samt kemikaliebesparingar och produktionsökningar i mångmiljonklassen.

Acosense har med hjälp av Energimyndigheten, Holmen Iggesund, Fraunhofer Chalmers Center, Rise Bioeconomy och Chalmers tekniska högskola bedrivit arbete för att driva på och få ut nya lösningar för att möjliggöra bättre och smartare processövervakning. Målet är att på sikt bidra till energi- och kostnadsbesparingar, minskad miljöpåverkan av den globala processindustrin, kunskapsuppbyggnad och ökad omsättning.

Arbetet har dels involverat att utveckla en ny typ av tillvägagångssätt för processanalys som använder artificiell intelligens för att beskriva processen, spara energi i olika delar av fabriken och kompletterar annan typ av mätning och sedan också att utveckla mätmetoden aktiv akustisk spektroskopi för applikationer som tex bestrykning tillsammans med Holmen Iggesund, en av världens mest avancerade, fullt integrerade massa- och kartongfabriker, samt att tillsammans med Rise Bioeconomy analysera nanocellulosa – ett spännande material som kan användas som förstärkningsmedel i papper, konsistensgivare i kosmetika och livsmedel, för sårläkning eller till och med för att göra papper som leder energi.

Kontaktperson
Johannes Kocher, johannes.kocher@acosense.com, 031-763 26 11

Acosense utvecklar och säljer  instrument samt mjukvaror för optimering av processindustrin. Acosense unika hårdvara kan extrahera information från vätskor beröringsfritt, vilket leder till minimal negativ effekt hos kunden. Genom att därefter bearbeta insamlad data kan helt nya nivåer av processoptimering nås.

Kontakt

Acosense AB
Stampgatan 20A,
411 01 Göteborg
info@acosense.com
+46 (0)31 763 26 00