+46 (0)31 763 26 00 info@acosense.com

Om Acosense

Acosense utvecklar och säljer Acospector Acoustic Chemometer, ett instrument som beröringsfritt analyserar komplexa vätskor i processindustrin och levererar analyser som tidigare ansetts svåra eller omöjliga att utföra. Den innovativa aukustiska tekniken kan analysera flera egenskaper samtidigt och ger korrekta analysresultat även på vätskor som är opaka, trögflytande eller ger beläggningar.

Nedan visas några av de områden och applikationer där Acospector används och ger nytta för våra kunder.

Papper & Massa

Med ökande konkurrens och stigande priser på energi och råmaterial står papper- och massaindustrin inför stora utmaningar. Det har blivit allt viktigare att sänka produktionskostnaderna såväl som att höja kvaliteten, samtidigt som nya tuffare miljökrav måste hanteras. Med hjälp av Acosense mätmetoder så kan industrin kontrollera viktiga processparametrar och optimera sin process.

Läs mer

Livsmedel

Dagens livsmedelsproduktion har utvecklats till komplexa enheter som kräver hög grad av automation. Jämfört med övrig industriell produktion har den även kravet på renhet, vilket försvårar installation och underhåll av traditionell instrumentering. Eftersom Acosense instrument mäter helt beröringsfritt kan båda dessa krav uppnås och övervakning i realtid bidrar till en snabb återkoppling i processkedjan.

Läs mer

Kemikalieindustri

Kemikalieindustrin producerar en stor mängd olika produkter som påverkar i princip varje del av våra liv. Precis som i andra branscher finns en ökande global konkurrens, ökande krav på miljömedveten, säker och lönsam produktion. Acosense erbjuder en flexibel lösning för onlineanalys som kan ge en medveten processtyrning så att processen kan köras närmare dess optimum.

Läs mer

Vattenrening

Tillgång till rent vatten är nödvändigt för ett samhälle. Genom att installera Acosense instrument vid reningsanläggningen kan övervaknings- och styrmöjligheterna förbättras, vilket i sin tur ökar möjligheterna att optimera anläggningens drift. Genom kontinuerlig kontroll på processens vätskor kan man minska kemikaliebehovet och optimera reningsprocessen, vilket leder till lägre utsläpp.

Läs mer

Acospector

Acoustic Chemometer

ACOspector är ett onlineinstrument som använder sig av ljud för att analysera vätskor i rör kontinuerligt och i realtid vilket innebär att instrumentet är helt ingreppsfritt. Tekniken är enkel, flexibel och öppnar upp för helt nya möjligheter att kontinuerligt se, följa och effektivisera processer i industrin.

Lyssnar

..för att höra skillnaderna som gör skillnad.

ACOspector använder sig av tekniken aktiv akustisk spektroskopi för att analysera komplexa vätskor i processindustrin. Vid analys sänds en känd ljudsignalgenom vätskan man vill analysera. Ljudsignalen påverkas av vätskans olika egenskaper och genom att analysera det spektrum som instrumentet spelar in kan man dra slutsatser om vätskan och dess egenskaper.

Tolkar

..från ljud till information.

Det akustiska spektrumet används för att bestämma den önskade egenskapen hos vätskan baserat på en tidigare etablerad modell som länkar akustiska egenskaper med fluidegenskaper. Modellen är unik för varje applikation och kan skräddarsys för varje instrument.

Talar

..information kontinuerligt i realtid.

Den egenskap användaren valt att analysera i vätskan, eller prediktionen, skickas sedan till fabrikens styrsystem via medföljande 4-20 eller tillval som Anybus.

Acosense utvecklar och säljer Acospector Acoustic Chemometer, ett beröringsfritt instrument som analyserar komplexa vätskor i processindustrin.

Kontakt

Acosense AB
Stampgatan 20A,
411 01 Göteborg
info@acosense.com
+46 (0)31 763 26 00