+46 (0)31 763 26 00 info@acosense.com

Om Acosense

Acosense utvecklar och säljer produkter och mjukvaror för optimering av processindustrin. Själva hårdvaran är ett instrument som beröringsfritt analyserar komplexa vätskor i processindustrin och levererar analyser som tidigare ansetts svåra eller omöjliga att utföra. Den innovativa akustiska tekniken kan analysera flera egenskaper samtidigt och ger korrekta analysresultat även på vätskor som är opaka, trögflytande eller ger beläggningar. Genom att bearbeta all den data som samlas in kan Acosense även analysera hela processavsnitt och indikera till exempel avvikelser eller processlägen.

Optimera din process

Genom att kombinera ett unikt sätt att extrahera information från vätska och process, aktiv akustisk spektroskopi, med bearbetning av stora mängder insamlade data kan Acosense hjälpa processindustrins aktörer att optimera sina processer.

Med en helt ny approach på processoptimering och vätskeanalys, där merparten av värdet levereras i form av olika mjukvarupaket, nås nivåer som tidigare varit omöjliga att nå. I sin enklaste form kan Acosense instrument analysera egenskaper så som densitet, viskositet och torrhalt medan de största värdena för kunden oftast uppnås då trender, avvikelser och processlägen kartläggs och analyseras. På så sätt kan till exempel oönskade processlägen undvikas.

Acosense hårdvara kan köpas eller hyras och mjukvarupaket kan licensieras separat. Detta gör affären flexibel för kunden och skalbar för Acosense.

Applikationer – White Papers

Läs om tre av våra applikationer i dokumenten nedan.

Aktiv akustisk spektroskopi

– Acosense egenutvecklade teknik –

Acosense hårdvara använder sig av ljud för att analysera vätskor och processavsnitt – kontinuerligt och i realtid. Samtliga komponenter installeras på utsidan av rör och tankar, vilket innebär att instrumentet är helt ingreppsfritt.

Tekniken är enkel, flexibel och öppnar upp för helt nya möjligheter att kontinuerligt se, följa och effektivisera processer i industrin.

Lyssnar

..för att höra skillnaderna som gör skillnad.

Acosense använder sig av tekniken aktiv akustisk spektroskopi för att analysera komplexa vätskor och processavsnitt i processindustrin. Vid analys sänds en känd ljudsignal genom den vätska man vill analysera. Ljudsignalen påverkas av vätskans olika egenskaper och processens läge, och genom att analysera det spektrum som instrumentet spelar in kan man dra slutsatser om vätskan, dess egenskaper samt processen i stort.

Tolkar

..från ljud till information.  

Det akustiska spektrumet används för att bestämma den önskade egenskapen hos vätskan, baserat på en tidigare etablerad modell som länkar akustiska förändringar med vätskans egenskaper. Modellen är unik för varje applikation och kan skräddarsys för varje instrument och kund.

Talar

..information kontinuerligt och i realtid.

Den egenskap, avvikelse eller funktion som användaren valt att analysera i processen presenteras sedan i fabrikens styrsystem.

Detta kan ske i form av ett avvikelselarm, ett värde på en egenskap hos själva vätskan, eller som en indikation på ett processläge.

 

Acosense utvecklar och säljer  instrument samt mjukvaror för optimering av processindustrin. Acosense unika hårdvara kan extrahera information från vätskor beröringsfritt, vilket leder till minimal negativ effekt hos kunden. Genom att därefter bearbeta insamlad data kan helt nya nivåer av processoptimering nås.

Kontakt

Acosense AB
Stampgatan 20A,
411 01 Göteborg
info@acosense.com
+46 (0)31 763 26 00